Trans Aarnion Kuopasta Kattoon PRO -konsepti on suunniteltu rakennusalan ammattilaisille

Kaikki palvelut yhdestä osoitteesta

Rakennustyön sujuvuus on suoraan riippuvainen työvaiheiden aikataulutuksesta. Kun hommat rullaavat ja logistiikka toimii, ei työhön tule pullonkauloja.

Mutta jos joku vaihe viivästyy, voi koko työmaa seisahtua, kunnes eri toimijoiden aikataulut saadaan taas synkronoitua.

Ei lukuisia alihankkijoita

Ratkaisu on Trans Aarnio PRO – rakennuttajille kehitetty pakettiratkaisu, joka sisältää kaikki rakennustyömaan perustus- ja tukipalvelut yhdeltä toimittajalta.

Aletaan hommiin!

Kun projektin eri osille on yksi ja sama yhteyshenkilö, on aikataulutus helppoa ja työnkulku joustavaa. Säästä aikaa ja hermojasi – valitse Trans Aarnio PRO.

Kuopasta Kattoon PRO-paketin tontinrakennuspalvelut

Perustustyöt

Perustusten kaivuu ja maanrakennustyöt

Teemme omilla koneilla työmaan perustustöihin liittyvät pohjien kaivuut. Rakennamme myös työmaan kulkuväylät ja rampit sekä toimitamme tarvittavat maanrakennusmateriaalit.

Paalutus

Perustuspaalutukset rakennusaikataulun mukaisesti

Kuopasta Kattoon PRO -pakettiin sisältyy tehokas paalutuspalvelu. Oma kalusto mahdollistaa joustavan paalutuksen rakennustyömaan aikataulujen mukaisesti.

Salaojitus

Rakennustyömaan ja tontin salaojien kaivuu

Salaojitus voidaan tehdä joustavasti muiden perustustöiden ohessa. Kun kaikki palvelut tulevat yhdestä osoitteesta, on työ joustavaa ja sujuvaa.

Kunnallistekniikka ja kaapeloinnit

Putki- ja kaapelikaivantojen kaivuu

Kuten salaojitus, myös muut kaivannot voidaan tehdä perustustöiden yhteydessä. Oma kalusto ja kokeneet ammattilaiset tekevät työstä tehokasta.

Maanrakennus- ja piharakennustyöt

Tontin maanrakennus- ja viimeistelytyöt

Perustustöiden lisäksi teemme tontin viimeistelytyöt ja siihen liittyvän maanrakennuksen. Toimitamme myös tarvittavat materiaalit.

Kuopasta Kattoon PRO-paketin kuljetuspalvelut

Maansiirrot

Työmaamateriaalien toimitukset

Kuopasta Kattoon PRO -palveluun kuuluu kaikkien työmalla tarvittavien maanrakennusmateriaalien toimitukset. Kun käytössä on oma kalusto, ovat materiaalit paikalla juuri silloin kun niitä tarvitaan.

Kuormalavat

Jätelavat rakennusjätteelle

Toimitamme työmaalle isot jätelavat rakenuusjätteelle ja muulle roskalle ja huolehdimme niiden tyhjentämisestä tarpeen mukaan. Siisti työmaa on turvallisempi ja viihtyisämpi.

Työmaakuljetukset

Tehokas kuljetuskalusto

Käytössämme on tehokas ja monipuolinen kuljetuskalusto. Koska autoja on riittävästi, ei sinun tarvitse odotella tarvikkeitasi. Toimitamme materiaalit työmaalle sovittuun aikaan. Ei etuajassa tai liian myöhään.

Rakennusjätteen poiskuljetus

Jätehuolto ja kierrätys

Monipuolinen kalustomme mahdollistaa suurtenkin rakennusjätemäärien ja isojen kappaleiden kuljetuksen kierrätykseen.